футбол

КЛУБ „ ФУТБОЛ”-Р-Л: А.АНГЕЛОВ

 

ФУТБОЛЪТ Е КОЛЕКТИВНА ИГРА.ЗАПОЗНАВАНЕ С ТЕХНИКИТЕ НА ДРИБЪЛА,ЗАЩИТА,ПОДАВАНЕ .ФОРМИРАНЕ НА РАБОТОСПОСОБ НОСТ,ФИЗИЧЕСКА ИЗДРЪЖЛИВОСТ И СПОРТСТМЕНТСКА ИГРА.