Балет

Школа „ Балет“      ръководител:  Анна  Василева
Развива интересите на децата  в областта  на  танцовото  изкуство.
Систематична работа за постановка на корпуса. Развиване на музикална и танцова култура,изграждане на  сценично  поведение.
Подпомагане   кариерното развитие на  децата  с изявени танцувални качества.
Формира  се  активна  гражданска  позиция  и  съпричастност към проблемите на обществото, участвайки в мероприятия с благотворителна цел.