лека атлетика

КЛУБ „ ЛЕКА АТЛЕТИКА”- Р-Л: К. БОГДАНОВ

ОБОГАТЯВАНЕ НА СПОРТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И СПОРТНО- ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ ОТ ЛЕКОАТЛЕТИ ЧЕСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ