Народни танци 5-6 годишни

Клуб„ Народни  танци“   ръководител :Сеферина Боянова
Възпитаване на  любов  към  народния  танц и прекрасния  свят  на  българския  фолклор.
Изграждане  на положителни личностни качества, формиране на потребност към непрекъснато обучение и усъвършенстване. Приобщаване  към високите образци на националната танцова култура.
Предоставяне на  възможност ,на  децата да откриват, изразяват и развиват своите творчески заложби, таланти, дарования.