Народни танци и песни

Клуб "Автентични народни танци" ръководител : Миролюб Йонков

Запознаване с носии,танци и наричания от Златия.

Разучаване на танци: "Торлашко"," Джангурица","Чичовата".

Участие в конкурси и тържества за популяризиране на местния фолклор.