Народни песни

СЪСТАВ „НАРОДНИ ПЕСНИ”-р-л : М.Йонков

РАЗУЧАВАНЕ НА ПЕСНИ ОТ ВСИЧКИ ФОЛКЛОРНИ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ,ОБОГАТЯВАНЕ НА МУЗИКАЛНАТА КУЛТУРА НА ДЕЦА ТА.