Рисуване

 

Рисуване  -Ръководител : Наташа Цанина

Запознаване на децата с различни  техники на рисуване.

Пресъздаване чрез рисунки на събития,впечатления,образи.

Участие в изложби  и  конкурси.