Рисуване 5-6 годишни

Клуб "Изобразително изкуство"   ръководител: Людмила Томова

Запознаване с различни техники на рисуване,работа с повече цветове.

Участие в конкурси и изложби.

Запознаване с творби на известни художници,възпитаване на усет към красивото.