Постижения и изяви

Нестия Арт Фестивал„ Зимна приказка в Балкана“ се проведе в град Вършец на 30.01.2016г.
Целта на фестивала е :
-да популяризира българското творчество за деца и младежи;
-да подтиква към издирване, развитие и реализация на таланти от всички възрасти;
Във фестивала участваха :
-клуб по модерни танци с ръководител : Тотка Рибагина;
-клуб по народни танци с ръководител: Миролюб Йонков ;
Участниците  завоюваха :
1-място-диплом и медал:
Алекси  Найденов-надиграване„Кръшна  ръченица“
3-място-диплом и  медал:
Клаудия Георгиева
1-място-диплом и медал:
Екатерина  Людмилова
-диплом-„Мистър  Фестивал“:
Николай  Ицков
-диплом„Мис  Фестивал“ :
Рая  Илийчева
-диплом за  най-атрактивен сценичен костюм:
Генади  Иванов
-грамота за клуб„Модерни  танци“
-грамота за  клуб„Народни  танци

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „МЛАДИ ТАЛАНТИ“-СОФИЯ, 21.04.2016г.
Международният фестивал„Млади таланти„ се провежда всяка година. В него участват деца и младежи до 19 години.
ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:
-Осъществяване на културен обмен,създаване на контакти,приобщаване към културните ценности на всички видове изкуства.
Във  Фестивала  взеха  участие  две формации към  ОДК:
Раздел„  Български  Фолклор“-клуб по модерни танци с ръководител  Тотка  Рибагина за добро  представяне  получиха купа  и  грамота.
Раздел„ Български  Фолклор“- клуб по народни танци с  ръководител Миролюб  Йонков  за много добро  представяне  получиха купа и  грамота.


13-и Национален конкурс„ Казанлъшка роза“-03.06.2016г.,гр.Казанлък.
С конкурса се цели да:
-Да се формира у подрастващите национално самочувствие, че са наследници и продължители на уникални традиции, които се реализират в рамките на Европейския културно- цивилизован модел.
-Да се даде възможност за изява на творческите заложби на млади таланти от България.
В конкурса участваха ученици от  клуба по  ИТ с ръководител  Даниела Макавеева.
3-о място- приложно изкуство хартия завоюва
Елвира Аниева Аспарухова/диплом и медал/.
Нейната работа участва в изложба,организирана от фестивала.
-Диплом за отлично  представяне получи клуба по ИТ към ОДК с ръководител Даниела Макавеева.

2017/2018 година в ЦПЛР-ОДК  са сформирани 7/седем/ постоянно действащи групи в организационни форми – школа и клуб:народен състав, балет,модерни танци,етнография и фолклор ,информационни технологии/ИТ/ и художествено слово  .
Учебна 2017/2018 година
Период: януари – септември 2018г.
Област ”Изкуства”:  

01.03.2018г. – НЧ„ Рало-1891г.“-конкурс  за мартеница „ Пижо и Пенда ” – клуб „Етнография и фолклор ”

08.03.2018г.-8-ми март в Пенсионерския -клуб „Етнография и фолклор ”
22.03.2018г. – Първа пролет с пенсионерите от Вълчедръм- клуб „Етнография и фолклор ”
22.03.2018г. –НК”Водата-извор на живот” гр.Бургас –клуб „ Етнография и фолклор “
19.04.2018г. – МК „Млади таланти“ от  гр. София -Народен състав/ клуб „ Народни танци“
22.04.2018г. -  „За хляба наш“ –гр. Благоевград- клуб „Етнография и фолклор“
26.04.2018г. – НК„Великденско огънче в шепите си нося“-гр. Лом- клуб „Етнография и фолклор“  
27.04.2018г.  МК„ Тъпан бие, хоро се вие“-гр. Монтана- клуб„ Етнография  и фолклор“
24.05.2018г.- Концерт , по случай 24-май – клуб„ Худ. Слово“, „Народни песни“- състав
24.05.-01.06.2018г.- Общинска изложба от клубове на ЦПЛР- ОДК
01.06.2018г.- Концерт на ЦПЛР за„ 1- юни- Международен ден на децата“
02.06.2018г. – 15-ти НК „Казанлъшка роза”-гр. Казанлък, клуб „Етнография и фолклор ”
02.06.2018г.МК„Лачени обувки“-гр. Берковица, школа „Балет“,клуб„Етнография и фолклор“
08-09.06.2018г.НФ „Отворено сърце“-гр. В. Търново, клуб„ Модерни танци“
   
Област „Спорт” :
17.05 .2018г. – Ден на Спорта
29.05.2018г.-Турнир за купата на ОДК
Други

19.04.2018г. –Викторина по БДП
2017/2018 година в ЦПЛР-ОДК  са сформирани 7/седем/ постоянно действащи групи в организационни форми – школа и клуб:народен състав, балет,модерни танци,етнография и фолклор ,информационни технологии/ИТ/ и художествено слово  .
Учебна 2017/2018 година
Период: януари – септември 2018г.
Област ”Изкуства”:  

01.03.2018г. – НЧ„ Рало-1891г.“-конкурс  за мартеница „ Пижо и Пенда ” – клуб „Етнография и фолклор ”

08.03.2018г.-8-ми март в Пенсионерския -клуб „Етнография и фолклор ”
22.03.2018г. – Първа пролет с пенсионерите от Вълчедръм- клуб „Етнография и фолклор ”
22.03.2018г. –НК”Водата-извор на живот” гр.Бургас –клуб „ Етнография и фолклор “
19.04.2018г. – МК „Млади таланти“ от  гр. София -Народен състав/ клуб „ Народни танци“
22.04.2018г. -  „За хляба наш“ –гр. Благоевград- клуб „Етнография и фолклор“
26.04.2018г. – НК„Великденско огънче в шепите си нося“-гр. Лом- клуб „Етнография и фолклор“  
27.04.2018г.  МК„ Тъпан бие, хоро се вие“-гр. Монтана- клуб„ Етнография  и фолклор“
24.05.2018г.- Концерт , по случай 24-май – клуб„ Худ. Слово“, „Народни песни“- състав
24.05.-01.06.2018г.- Общинска изложба от клубове на ЦПЛР- ОДК
01.06.2018г.- Концерт на ЦПЛР за„ 1- юни- Международен ден на децата“
02.06.2018г. – 15-ти НК „Казанлъшка роза”-гр. Казанлък, клуб „Етнография и фолклор ”
02.06.2018г.МК„Лачени обувки“-гр. Берковица, школа „Балет“,клуб„Етнография и фолклор“
08-09.06.2018г.НФ „Отворено сърце“-гр. В. Търново, клуб„ Модерни танци“
   
Област „Спорт” :
17.05 .2018г. – Ден на Спорта
29.05.2018г.-Турнир за купата на ОДК
Други

19.04.2018г. –Викторина по БДППолучени отличия:
Учебна 2017/2018 година
Период: януари – септември 2018г.
Област ”Изкуства”
01.03.2018г.НЧ„Рало 1891г“-конкурс за мартеница„ Пижо и Пенда“
3 награда-Руналдиньо Боянов Аврамов -6г. клуб „Етнография и Фолклор“
19. 04.2018г. МДФ„ Млади таланти“-гр. София
2-награда„Народна музика“ състав
3-награда-клуб„ Народни танци“


29.04.2018г.
7-ти НК „Великденско  огънче в шепите си нося „ гр. Лом
I –во място I-ва група , раздел Приложно изкуство  -„ Етнография и  фолкор “
I-во място :
Кристиян Красимиров Цолин -6г.
2 място:
Валерия  Владимирова Влашка  -6г.
3-място:

Кристиян Красимиров Диков -6

02.06.2017г.НК   „ Приказките ”- гр.ВарнаII-то място Приложно изкуство – Хартия
1 място-Ася Илиева Данаилова-  6г. –клуб„ Етнография и фолклор“
02-06.2018г. МДФИ„ Лачени обувки“ гр. Берковица- поощрителна награда за школа„Балет“